Slim omgaan met de GLB regeling

Nieuw beleid, nieuwe focus binnen het GLB

Het nieuwe GLB voor 2023 t/m 2027 kent een aantal aanpassingen, die het gevolg zijn van deze ambitie

  • Met het GLB wil men kleinere landbouwbedrijven gerichter ondersteunen;
  • Het aandeel landbouw in de EU-milieu- en klimaatdoelstellingen vergroten;
  • Flexibeler omgaan met het aanpassen van maatregelen op lokale omstandigheden.

De machines van Vredo zijn bij uitstek geschikt om slim om te kunnen gaan met de genomen en aangekondigde maatregelen binnen het GLB. We leggen dat graag aan u uit!

Het GLB is al meer dan 60 jaar oud

Vanuit een gemeenschappelijk beleid voor alle EU-lidstaten heeft het GLB als doel:

  • Landbouwers een stabiele voorziening van betaalbare levensmiddelen te bezorgen, met een redelijk inkomen;
  • Het klimaat te beschermen en het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen;
  • Plattelandsgebieden en landschappen in stand te houden;
  • De werkgelegenheid in de agri-sector te stimuleren en de plattelandseconomie levensvatbaar te houden.

Vredo heeft een whitepaper samengesteld waarmee we eenvoudig en helder hebben uitgelegd welke eco-activiteiten in aanmerking komen en hoe je als agrariƫr hiermee slim kunt omgaan om het maximale eruit te halen.

Toon alle berichten